اصفهان کامپوزیت
متنوع ترین، باکیفیت ترین و ارزانترین محصولات کامپوزیتی را از ما بخواهید.


ترمیم و تقویت سازه های بتنی با كامپوزیت

           


تقویت مواد ساختمانی ترد با استفاده از الیاف، اندیشۀ نوینی نیست. هنگامی كه ملات گل رس، آب خود را از دست داده و خشك میشود افت حجم پیدا كرده و ترك های زیادی در آن ظاهر میشود. به همین علت از دیرباز، رشته های كوتاه و بلند كاه، برای جلوگیری از این گونه ترك ها در گل رس استفاده شده است. موی حیوانات نیز به همین منظور به كار برده می شده است.

 

الیاف تقویت كننده كوتاه

امروزه انسان از الیاف مصنوعی كوتاه برای تقویت سیمان و جلوگیری از گسترش ترك ها استفاده می كند. این الیاف كوتاه از فلز، پلاستیك، شیشه و ... در طول های متفاوت ساخته میشوند و استفاده از هركدام در مخلوط سیمان یا بتن، تابع شرایط ویژه ای است. به عنوان نمونه الیاف فلزی در بتن، كف كارخانه ها و پوشش های پاششی و تونل سازی استفاده میشوند. الیاف پلاستیكی كوتاه در بتن های كف و اندودكاری به كار میروند تا ترك های ناشی از انقباض را به سرعت كاهش دهند. الیاف شیشه قلیایی نیز برای تقویت سازه ای بتن در اجزای تشكیل دهندۀ دیوارهای نازك به كار میروند.

درهر حال دامنۀ كاربرد انواع گوناگون الیاف كوتاه و مقاوم در صنعت عمران بسیار گسترده است و آگاهی از چگونگی عمل آوری نهایی مخلوط الیاف و بتن نیازمند پژوهش های بیشتری است.

 

الیاف بافته شده

پلاستیك های تقویت شده با الیاف (FRP) در تقویت فیزیكی سازه های مختلف ساختمانی برای بهبود رفتار باربری و تحمل نیروهای ارتعاشی كاربرد دارند. تقویت فیزیكی اعضای سازه های ساختمانی یكی از روش های بهینه سازی تاب ارتعاشی و لرزه ای آنهاست.


جهت